V príprave na autoškolu pokračujeme náročným pohnutím v kopci bez pomoci elektroniky.